1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli świadczenia przewidziane w umowie lub Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami umowy lub Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej e-mailem lub w formie pisemnej wysłany listem poleconym na adres siedziby Ministerstwo Dobrych Snów, wypełniając formularz – do pobrania poniżej, wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura) oraz opieczętowaną kartę gwarancyjną produktu, jeśli taki zawiera, zakupionego towaru w naszym sklepie.

2a) Karta gwarancyjna powinna zawierać kod kreskowy, datę sprzedaży, pieczątkę sklepu Ministerstwa Dobrych Snów, podpis sprzedawcy oraz wpisany nr paragonu / faktury, potwierdzający zakup produktu w naszym salonie.

2b) Brak pełnej dokumentacji skutkuje nie przyjęciem reklamacji.

3. Ministerstwo Dobrych Snów rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i udziela odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnej.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z dokumentem dostawy lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy:
a) zgłosić zaistniały fakt przedstawicielowi firmy kurierskiej w trakcie odbioru towaru;
b) sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej;
c) telefonicznie lub e-mailem powiadomić Ministerstwo Dobrych Snów.5. W przypadku mebli wykonanych z litego drewna zróżnicowania w odcieniu, drobne spękania
na sękach i małe rysy są uwarunkowane naturalnie i nie są wadami jakościowymi przez co nie
podlegają reklamacji. Te odchylenia w barwie i strukturze są znakami oryginalności materiałów i
stanowią szczególny urok Państwa mebli.
6. Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisach towarów, różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolory, proporcje itp.) nie stanowią podstaw do reklamacji zakupionego towaru.

7. Nie przyjmujemy reklamowanych produktów na sklepie.

Aby pobrać formularz kliknij poniżej

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY