Kierowca ma obowiązek wydać towar z auta, nie ma obowiązku wnosić go do domu klienta.

Cena dostawy nie zawiera wnoszenia.

Transport firmowy (firma zewnętrzna transport bezpośredni)- Procedury odbioru przesyłki:

Podczas odbioru upewnij się, że opakowania nie zawierają uszkodzeń mechanicznych.

Jeśli klient nabył mebel tapicerowany należy zdjąć wierzchnią warstwę zabezpieczającą i określić czy nie ma uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego transportu.

Dokument sprzedaży należy pozostawić, jest on podstawą w dalszych procedurach reklamacyjnych.

Jeśli po odbiorze przesyłki stwierdzisz braki, uszkodzenia, niezgodności – złóż reklamacją za pośrednictwem naszej strony: Formularz reklamacyjny.

Jeśli nie jest to wielkie uszkodzenie/niezgodność, pozostaw towar u siebie. Nowe elementy zostaną dostarczone możliwie jak najszybciej, zgodnie z trybem reklamacyjnym.